Werkbezoek bij RK familiewerk Don Bosco

RK Familiewerk Don Bosco.jpg
Arjan poster.jpeg Ingeborg Dijkstra-Verbeek (#3).jpg
Door Arjan Langen, Ingeborg Dijkstra-Verbeek op 10 november 2023 om 18:00

Werkbezoek bij RK familiewerk Don Bosco

Op zaterdag 4 november brachten we een bezoek aan het RK Familiewerk Don Bosco in Brunssum. De heer De Witt, een van de drijvende krachten achter het initiatief, ontving ons in de Sint Barbarakerk. Het RK Familiewerk Don Bosco zorgt al ruim 25 jaar voor gezinnen die het financieel of sociaal erg moeilijk hebben. Zo leveren ze ieder jaar rond Kerstmis een groot levensmiddelenpakket aan meer dan 260 gezinnen. Mede dankzij het goede werk van RK Familiewerk Don Bosco weten veel mensen in armoede zich gezien en geholpen.

We waren onder de indruk van het werk dat deze vrijwilligersorganisatie verricht en hoe ze van betekenis zijn. Maar ook over hoeveel mensen er inmiddels bij betrokken zijn. Zo werken er 30 vrijwilligers mee aan de kerstpakkettenactie. De laatste jaren wordt het werk door meer kerken in Brunssum gesteund en ontvangen ze ook (financiele) steun vanuit de Protestantse kerk (PKN) en de Baptistengemeente Treebeek. 

De ChristenUnie gelooft in de samenleving, wil rust brengen in het huishoudboekje en bouwt graag aan zorgzame gemeenschappen waar we wat meer omzien naar elkaar. Onlangs berekende het CPB dat het verkiezingsprogramma van ChristenUnie voor de grootste daling van de armoede zorgt van alle partijen die de doorrekening hebben gevraagd. Wij vinden dat armoedebestrijding een belangrijke taak is van de overheid maar erkennen dat ook de samenleving hierin een grote rol heeft. Een initiatief als dit van het RK familiewerk Don Bosco is daar een prachtig voorbeeld van.

Enkele maatregelen uit ons verkiezingsprogramma:

  • Kerken als bondgenoot bij sociale vraagstukken. Kerken en andere geloofsgemeenschappen worden erkend en gewaardeerd als volwaardige partners van de overheid. Met name diaconieën vervullen een cruciale rol en helpen mensen in situaties van eenzaamheid en armoede. Zij zijn laagdrempelig aanwezig, en doen belangrijk werk op plekken waar de overheid niet genoeg kan doen.
  • Alle kerken staan in contact met de Minister van Eredienst, al dan niet via een koepelorganisatie.
  • Sociaal isolement en eenzaamheid. Mensen kunnen eenzaam zijn of sociaal geïsoleerd in alle fasen van het leven. Het speelt bij alleenstaande ouderen, maar ook bij jongeren. We willen dat het Rijk doorgaat met het programma Een tegen eenzaamheid. Samen met vrijwilligersorganisaties en professionele hulpverleners moet een lokale aanpak ontstaan. Goede voorbeelden zijn inloophuizen en luisterlijnen.
  • Huizen van Ontmoeting in de buurt. In iedere dorp of elke wijk komt een Huis van Ontmoeting. Op deze fysieke ontmoetingsplekken kunnen gemeenten een basisaanbod van activiteiten organiseren, gericht op de behoefte van burgers en met als doel verbinding en ontmoeting tussen alle wijk- of dorpsbewoners te bevorderen. Een potje schaak of hulp met de computer voor ouderen, een kinderclub op woensdagmiddag of zomaar een ontmoeting met een bakje koffie. Dit draagt bij aan onderlinge verbondenheid en de bestrijding van eenzaamheid en biedt mogelijkheden voor het combineren van zorg- en welzijnsactiviteiten. We maken tweehonderd miljoen vrij voor deze plekken van ontmoeting die bijvoorbeeld in een wijkgebouw, bibliotheek, kerk, school, sportkantine of gezamenlijke ruimte van een flatgebouw komen

Labels: , ,