Landelijk

Geloven in een verbonden samenleving

Het programma van de ChristenUnie voor de Tweede Kamerverkiezingen in november 2023 heet ‘nieuwe verbondenheid’. Als ChristenUnie Limburg vinden we dit een een prachtige titel en een prachtig programma. We hebben nieuwe verbondenheid nodig als mensen onderling. Maar ook tussen de mens en de natuur en de overheid en burger. 

Het programma is in lijn met de plannen die we voor onze provincie hadden. Als ChristenUnie zien we een samenleving voor ons waarin het gaat om verbinding in plaats van een ik-gerichte wereld. Waarin mensen zorgen voor anderen en er oog is voor gemeenschappen. We willen de omslag naar een klimaatneutrale samenleving en een circulaire economie met veel minder afval, minder gesleep met grondstoffen en afbouw van fossiele energie. Die economie geven we de ruimte. We willen dat de overheid zelf aan het roer zit en dienstbaar is aan mensen.

We zijn ook blij dat er in het programma nadrukkelijk aandacht is voor sterke regio's, en daarmee  dat er oog is voor de eigenheid van ook onze provincie:

De afgelopen jaren is de vinger op de zere plek gelegd: Den Haag heeft te weinig oog voor de belangen en behoeften van de verschillende regio’s van ons land. Doordat in de modellen van de overheid een investering in de Randstad bijna altijd meer oplevert dan een investering elders in het land. Doordat in nieuwe wetten en regels te weinig rekening werd gehouden met regionale verschillen. En misschien ook wel doordat we de waarde van gemeenschappen uit het oog hebben verloren. Het is tijd voor een wending, een nieuwe verbondenheid. Een beleid waarin élke regio telt.

Onze 10 keuzes voor nieuwe verbondenheid

1. We maken echt ruimte om voor elkaar te zorgen.

2. We leggen ons niet neer bij armoede.

3. We kiezen voor een leven in balans met de schepping.

4. We zorgen voor betaalbaar wonen voor iedereen.

5. We investeren in onze jongeren als generatie van hoop.

6. We zetten in op goede zorg van het prille begin tot het broze einde.

7. We gaan voor sterke regio's.

8. We maken de overheid weer dienstbaar.

9. We staan op tegen het onrecht van mensenhandel en verslaving.

10. We komen op voor mensen in nood wereldwijd.