Op bezoek bij Mensen met Mogelijkheden

Foto werkbezoek (10-02-2023).jpeg
Ingeborg Dijkstra-Verbeek (#3).jpg
Door Ingeborg Dijkstra-Verbeek op 22 februari 2023 om 14:30

Op bezoek bij Mensen met Mogelijkheden

Twee weken geleden gingen we in gesprek met Arthur Sluijsmans, die o.a. de Stichting Mensen Met Mogelijkheden heeft opgericht. Tijdens het gesprek bleek al gauw, dat Arthur zijn hele leven vooral kijkt naar de mens en niet naar de diagnoses. Hij kijkt vooral naar de mogelijkheden in plaats van de beperkingen. Zoals hij zelf zegt: “Ik ben een beetje eigenwijze man,  die een beetje eigenwijze organisatie leidt, maar ik zou niet anders kunnen of willen. Vanuit verbinding en menselijkheid wordt gekeken naar wat er mogelijk is. Mensen krijgen zoveel mogelijk eigen regie en mogen eigen keuzes maken."

Arthur is gestart als Z-verpleegkundige en heeft zich altijd sterk verbonden gevoeld met mensen die ondersteuning nodig hebben om hun kwaliteit van leven goed te laten zijn. Hij heeft later verschillende zorgorganisaties opgericht en na een initiële start en groei als bestuurder het stokje doorgegeven. Centraal heeft steeds gestaan dat mensen moeten kunnen meedoen op hun eigen manier en het creëren van mogelijkheden daartoe om hun kwaliteit van leven te verbeteren. 

Ook bij Mensen Met Mogelijkheden is het creëren van mogelijkheden het vertrekpunt geweest en het daartoe organiseren van kleinschalige zorg. Een aantal mensen had een vraag om een dagbesteding. Zo is bijvoorbeeld ook Resirkel, demontage van elektronische apparatuur, te Sittard opgericht als dagbestedingslocatie omdat mensen op zoek waren naar een technische activiteit waarmee ze zinvol zouden bijdragen. De kleinschalige zorg zorgt voor nabijheid en huiselijkheid, waardoor mensen gezien en gehoord worden. We waren onder de indruk van de verscheidenheid aan mogelijkheden (wonen, ambulante zorg, dagbesteding en activiteiten) en hebben nog lang nagepraat hoe mooi het zou zijn als er meer van dit soort ‘eigenwijze’ plekken zouden zijn in Limburg. Arthur, bedankt voor je bevlogenheid en liefde voor mensen. Fijn dat we elkaar hebben kunnen spreken! 

Labels: ,