In gesprek met SchuldHulpMaatje

SchuldHulpMaatje
Ingeborg Dijkstra-Verbeek (#3).jpg
Door Ingeborg Dijkstra-Verbeek op 22 november 2023 om 09:00

In gesprek met SchuldHulpMaatje

Mensen die in de schulden zitten, hebben iemand nodig die in ze geloof en ze helpt. De drempel naar de gemeente kan dan te hoog. Wel zijn er vrijwilligersorganisaties, zoals SchuldHulpMaatje, waar men terecht kan. Ik sprak met pastoor Schols, voorzitter van SchuldHulpMaatje Maastricht, en Talitha Coenen, coördinator van SchuldHulpMaatje Maastricht, over het belangrijke werk dat ze doen om mensen met financiële problemen in een zo vroeg mogelijk stadium te bereiken en proberen te voorkomen dat schulden onnodig oplopen.

Ze vertelden dat ze naar een situatie willen waarin het hebben van problematische schulden geen eindvonnis is zonder perspectief, maar een situatie waarin mensen een tweede kans hebben. En samen lukt dat, dat is waarin ze geloven bij SchuldHulpMaatje. Helpen zonder te oordelen, en gewoon aan de slag gaan om financieel orde op zaken te stellen. De SchuldHulpMaatjes doen dat. Tijdens het gesprek kwamen ook de schrijnende situaties van mensen in armoede aan bod, waardoor weer eens nadrukkelijk het belang van armoedebestrijding naar voren kwam.

SchulpHulpMaatje Maastricht is nog maar net begonnen en heeft inmiddels al tien goed opgeleide vrijwilligers. De hulp die vrijwilligers bieden is aanvullend op de hulp van betaalde krachten en wordt zowel tijdens de preventieve fase, de schuldhulp fase en als ook in de nazorg fase geboden. Vanwege de laagdrempelige inzet, het naast mensen kunnen staan en hen op weg helpen door te doen, zijn organisaties zoals SchulpHulpMaatje goud waard. Niet voor niets staat het volgende in ons verkiezingsprogramma:

  • Schuldhulpmaatjes zijn cruciaal. Schuldhulpmaatjes worden vaker ingezet om naast iemand met schulden te staan en deze persoon gedurende het hele traject te begeleiden. De rol van vrijwilligers moet beter worden verankerd in het schuldhulpverleningsbeleid. Samenwerken is goed, maar het mag geen wegschuiven worden naar de vrijwilliger. De rolverdeling moet vast komen te liggen binnen een plan van aanpak zodat iedereen weet wat hij kan verwachten en de professional verantwoordelijk blijft.

Labels: ,