‘Gratis bier’ van de ChristenUnie in Venlo

Carnaval Venlo 2.jpg
CU Limburg Logo 2.png
Door ChristenUnie Limburg op 11 november 2023 om 11:11

‘Gratis bier’ van de ChristenUnie in Venlo

Vandaag, op zaterdag 11 november 2023, zijn we in Venlo met een ‘gratis bier’-actie. Op de 11e van de 11e wordt in Limburg gestart met het carnaval, het feest van saamhorigheid en verbroedering. We vinden het belangrijk dat iedereen mee kan doen, ook degenen met een kleine portemonnee. Initiatiefnemer is Arjan Langen, ons kandidaat-kamerlid: weej zien der klaor veur um dit jaor nóg mier minse welkom te heite op 11van11 um same in Venlo de start van vastelaovend te viere. Weej haope det vuul minse dit jaor oet ut sociale isolement komme en zaoterdaag beej os van 11 wies 15 oor op de Tegelpoort iets komme drinke.

In het centrum van Venlo zal de ChristenUnie daarom gratis alcoholvrij bier schenken aan hen die vanwege financiële redenen niet kunnen deelnemen aan de carnavalsactiviteiten. Bonnen hiervoor worden vooraf verspreid binnen de doelgroep. De partij hoopt dat mede door deze actie nog meer mensen mee kunnen en willen doen aan de festiviteiten.

Kandidaat-kamerlid Arjan Langen, Venloos diaken en zelf fervent carnavalsvierder: “De ChristenUnie wil rust brengen in het huishoudboekje en zal altijd strijden tegen armoede. We weten dat steeds meer mensen moeite hebben om rond te komen, laat staan dat ze financiële middelen hebben om carnaval te gaan vieren. Met deze actie willen we hen wat tegemoetkomen in de hoop dat ze de start van de vastelaovend met vele andere Venlonaren kunnen meevieren.”

Met deze actie willen we ook aandacht vragen voor de groeiende financiële en sociale armoede in Nederland en specifiek in Limburg. Dat is hard nodig onderstreept Ingeborg Dijkstra uit Maastricht, ook kandidaat-kamerlid namens de ChristenUnie: een op zeven inwoners van Limburg heeft een inkomen onder de Europese armoedegrens. ”Als we geen aanvullende maatregelen nemen, dan groeit dit aantal de komende jaren.”

We hopen daarnaast dat de actie bijdraagt aan een nog inclusiever carnavalsfeest. “De ChristenUnie gelooft in de samenleving en bouwt graag aan zorgzame gemeenschappen waarin we allemaal wat meer omzien naar elkaar”, aldus Langen. “Carnaval is bij uitstek hét feest van en voor de Limburgse gemeenschap. Natuurlijk staan lol en plezier tijdens carnaval centraal, maar zeker ook de verbroedering, diversiteit en saamhorigheid. Een feest waar iedereen aan mee zou moeten kunnen doen, niemand uitgezonderd."

Labels: ,