Structurelere steun voor voedselbanken hard nodig

Voedselbank.jpg
Arjan poster.jpeg
Door Arjan Langen op 21 oktober 2023 om 14:00

Structurelere steun voor voedselbanken hard nodig

Van 16 tot en met 22 oktober 2023 was het de week van de Voedselbanken. Voor de ChristenUnie zijn voedselbanken van cruciaal belang in de bestrijding van armoede. In de week van de voedselbanken onderstreepten we daarom graag het belangrijke werk dat ze doen en ging Arjan Langen (kandidaat-kamerlid) met de Voedselbank Venlo in gesprek. 

Zo’n vierhonderd gezinnen uit Groot Venlo worden momenteel door de ruim 100 vrijwilligers van Voedselbank Venlo geholpen. “De organisatie staat als een huis en onze processen lopen gesmeerd. We zijn soms net een bedrijf met heldere taken en verantwoordelijkheden voor iedere vrijwilliger”, aldus Harry Jacobs, bestuurslid verantwoordelijk voor voedsel- en fondsenwerving. 

Al jaren ziet hij de gevolgen van de armoede in Venlo. “We zien vaak veel schrijnende situaties. Mensen die door ziekte, veranderde gezinssituatie of door ontslag ineens in de armoede belanden en genoodzaakt zijn om bij ons aan te kloppen”, vertelt hij. “En over het algemeen kunnen we ons werk goed doen. We worden veel gesteund door de gemeente en ook door donateurs en bedrijven en daar zijn we erg blij mee.”

Wel trok de energiecrisis vorig jaar een enorme zware wissel op de organisatie. “We merkten in die tijd dat de armoede snel groeide en dat meer mensen een beroep op ons deden”, weet hij nog. “Bovendien merkten we ook dat bedrijven het moeilijker hadden waardoor we minder voedsel en materialen geschonken kregen”. Gelukkig is die piek nu achter de rug en is de organisatie in staat om gezinnen met financiële problemen te helpen. Nieuw is de ambitie om ook gezonder voedsel te verstrekken. “We willen steeds meer verse groente en fruit gaan leveren”, aldus Jacobs. “Gezond voedsel is niet alleen beter voor de mensen zelf, het zorgt er uiteindelijk ook voor dat ze minder snel ziek worden en zo wat minder vaak een beroep doen op zorg.”

De organisatie deelt sinds enkele jaren geen voedselpakketten uit maar laat de mensen in een heuse winkel zelf kiezen wat ze willen meenemen. “Ons winkelconcept zorgt voor minder voedselverspilling en ook minder schaamte bij onze klanten”, verklaart hij. “Het is voor mensen fijn om hier in onze nette winkel hun boodschappen te komen doen”.

Al met al is Jacobs tevreden met hoe Voedselbank Venlo momenteel draait. “We zouden eigenlijk niet nodig moeten zijn maar we zijn toch blij dat we met zoveel vrijwilligers zoveel mensen kunnen helpen. We worden veel gesteund door donateurs, bedrijven en ook door de gemeente, en daar zijn we erg blij mee. Maar om ook zeker te zijn dat we in de toekomst ons werk zouden kunnen blijven doen, is een meer structurele steun nodig. We hopen dat de politiek ons hierbij kan helpen.”

De ChristenUnie gelooft in de samenleving en bouwt graag aan zorgzame gemeenschappen. We willen rust in het huishoudboekje en vechten tegen armoede. Echter, armoedebestrijding is niet enkel een taak van de overheid. Aan de bestrijding van armoede kan de hele samenleving bijdragen. De inzet van vrijwilligersorganisaties, diaconieën en voedselbanken zijn cruciaal om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen bereikt worden. Met de volgende maatregelen willen we de armoede bestrijden:

  • Een hoger bestaansminimum. Wij voeren het advies van de Commissie Sociaal Minimum uit. De minimumuitkeringen en AOW gaan omhoog door de verhoging van het minimumloon. In plaats van een inkomensnorm worden uitgaven het uitgangspunt voor de sociaalminimumnorm. Het sociaal minimum wordt periodiek herijkt.
  • Een goed functionerend armoedebeleid. Het niet-gebruik van regelingen wordt teruggedrongen.  Hiervoor kan gegevensuitwisseling een oplossing bieden. De landelijke fondsen tegen armoede en de gemeentelijke voorzieningen sluiten op elkaar aan en zijn breed bekend.
  • Help de voedselbanken helpen. De overheid moet -helaas- erkennen dat voedselbanken voor veel huishoudens cruciaal zijn. Door supermarkten en consumenten wordt steeds minder voedsel verspild. Dit is een goede zaak. Echter kan dit voor voedselbanken negatieve gevolgen hebben in hun aanvoer. Dit vraagt om een blijvend gesprek tussen de levensmiddelenindustrie, supermarkten en voedselbanken om ervoor te zorgen dat voedselbanken voldoende voedsel hebben om te kunnen delen met mensen die hiervoor in aanmerking komen.
  • Hervorm de Participatiewet. De Participatiewet is het vangnet zodat iedereen volwaardig mee moet kunnen doen in de samenleving. Dit vangnet is niet stevig genoeg. Naast de hoogte van de uitkering zijn ook de regels niet goed. Bijvoorbeeld voor mensen met een medische urenbeperking. Daarom moet de wijziging van de Participatiewet (zowel op korte als langere termijn) worden voortgezet. Wij streven naar een overheid die mensen vertrouwt, en die omkijken naar elkaar belangrijk vindt. Dit betekent ook dat het makkelijker moet worden om met behoud van uitkering vrijwilligerswerk te doen of mantelzorg te verlenen.

Labels: ,