Carola Schouten bezoekt Heerlen-Noord

Manifest Stem van Heerlen.jpeg
26 Francis van der Mooren.jpg
Door Francis van der Mooren op 10 maart 2023 om 17:00

Carola Schouten bezoekt Heerlen-Noord

Op donderdag 9 maart was Carola Schouten in Heerlen-Noord om meer te horen over de unieke, integrale aanpak die met het Nationaal Programma Heerlen-Noord (NPHLN) gekozen wordt. Zij ontving daar van de bewonersgroep Stem van Heerlen een manifest waarin ze pleiten voor een actieve betrokkenheid van burgers bij het bestrijden van armoede. 

Het was een waardevolle middag die uitstekend verzorgd was door het Nationaal Programma Heerlen-Noord. Met een bezoek aan Sjpruut Sjop, een initiatief van ouders voor ouders die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Ook was er het gesprek met schulphulpmaatjes en met bewoners over de stijgende energierekening. 

Als ChristenUnie Limburg vinden we het belangrijk om juist deze regio onder de aandacht te brengen omdat het laat zien dat er naast een gemeentelijke verantwoordelijkheid ook een rol voor de provincie ligt. Dan gaat het om goede huisvesting, een energietransitie die voor iedereen mogelijk zou moeten zijn, maar ook het tegengaan van laaggeletterdheid en het ondersteunen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Armoedebestrijdig is een groot en hardnekkig probleem, daar moeten we in gezamenlijkheid onze krachten voor bundelen. 

We zijn daarom ook enorm blij met de grote betrokkenheid van de bewonersgroep Stem van Heerlen. Bewoners kunnen een belangrijke rol spelen op het gebied van armoedebestrijding en Stem van Heerlen laat dat goed zien. We ondersteunen hun oproep aan de minister van harte om proeftuin te worden voor bewonersparticipatie met betrekking tot armoedebestrijding. 

Labels: ,