Waardig ouder worden in Limburg

Waardig ouder worden.jpg
26 Francis van der Mooren.jpg
Door Francis van der Mooren op 12 december 2020 om 20:00

Waardig ouder worden in Limburg

Op 12 december 2020 ondertekenden de ChristenUnie Limburg en KBO Limburg een intentieverklaring waarin zij afspreken zich in te gaan zetten voor een regionaal actieplan Waardig Ouder Worden 2.0. Met het ondertekenen van deze intentieverklaring willen we samen onderstrepen dat ouderen meetellen in onze samenleving en dat we het belangrijk vinden dat ze een volwaardige, betekenisvolle plaats hebben.

Ouderen hebben te maken met toenemende kwetsbaarheid maar willen tegelijk graag zo zelfstandig mogelijk blijven functioneren. Waardig ouder worden betekent dus niet alleen goede zorg en liefdevolle aandacht. Het betekent ook zorgen voor voldoende ouderenwoningen, zoals ouderenhofjes en meergeneratiewoningen, en wezenlijke participatie van ouderen.

De ChristenUnie en KBO Limburg willen het niet bij woorden laten. De toekomst van onze ouderen heeft grote prioriteit en daarom willen we ons gezamenlijk hard maken voor:

  • Aanpak van eenzaamheid
  • Voldoende ouderenwoningen en investeren in verschillende woonvormen zoals meergeneratiewoningen en ouderenhofjes
  • Wonen met zorg
  • Geestelijke ondersteuning bij zingevingsvraagstukken en voorbereiding op het levenseinde
  • Ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers

Waardig Ouder Worden 2.jpg

Labels: