Ós 10 keuzes veur nieje verbóndenheid

Verkiezingsprogramma.jpg
CU Limburg Logo 2.png
Door ChristenUnie Limburg op 22 november 2023 om 09:30

Ós 10 keuzes veur nieje verbóndenheid

Vandaag is een belangrijke dag. We mogen naar de stembus. Twijfel je nog over je keuze of over op wie je wilt stemmen? Onze Limburgse kandidaten Arjan Langen (#14) en Ingeborg Dijkstra-Verbeek (#25) zijn je stem meer dan waard. Benieuwd naar onze standpunten? We hebben ze hierbij nog een keer op een rijtje gezet. Met dank aan Toine Ambaum voor de vertaling. 

 1. Weej make ech ruumte um veur ein te zörge.
  Weej gluive det God ós haet gemak um in verbinding met-ein te laeve. Nao ein um te zeen. Weej wille gen samelaeving van eder veur zich,maar steune het gemeine laeve. Gezinne kriege mier (financiële)
  aosemruumte door good gezinsbeleid. En weej zörge same det kinder veilig kinne opgreuje. Vrijwilligers en mantelzörgers waere gewaardeerd. D'r kump ein niej stelsel van verlof,waodoor minse zich kinne inzette veur ein en veur de samelaeving.Zoeë kinne nieje maatschappelike initiatieve tot bleuj kómme. 't Wuurt weer gewoeën um in Nederland wat veur andere en veur de maatschappie te beteikene.
 2. Weej wille aaf van d'n ermood.
  Weej gluive det de euverheid d'r juus is veur de meis kwetsbare minse . As ein schild veur de zwakere. Weej keze neet veur de groeëte winste, maar veur ierlike verhoudinge in ós economie. Ermood zet minse klem en raak de sociaal en economisch kwetsbare 't hardst. Det klop neet mit 't rech van eder mins , zoeas de Bibel daoeuver sprik. D'r kump 'n hoeëger minimum loeën en de zörgpremie geit flink umlieëg. Minse en gezinne kinne baeter róndkómme van de beejstand en AOW. Weej kómme in verzet taege kinderermood en pakke de schöldindustrie aan. D'r kump ein belastingstelsel det socialer, einfacher en rechvaerdiger is.
 3. Weej keze veur ein laeve in balans mit de schepping.
  Weej zien d'r van euvertuug det weej op 'n andere meneer mótte umgaon mit de schepping. Weej introducere niej rentmeisterschap. Weej stoppe mit menere van producere en consumere die zier slech zien veur de aerd en 't klimaat. Weej keze veur 'n toekoms waat baeter is veur ós allemaol, binne waat de schepping aankin. De landbouw en de economie waere circulair- gen aafval en de gróndstóffe hergebroeke- det belas de neteur 'n stök minder. Weej keze veur verantwoorde consumptie en gaon einen ierlike pries betale. De neteur krieg kans um te herstelle mit mier te treine en minder te vlege. Weej make ós samelaeving rap klimaatneutraal, zoedet weej ein moeëje schepping door kinne gaeve aan ós kinder.
 4. Weej zörge veur betaalbaar woeëne veur idderein.
  Weej gluive det idderein rech haet op 'n thoes. Weej pakke de ónrechvaerdigheid op de woeëningmert aan en zörge det de euverheid weer regie neemp euver de volkshoesvesting. Weej bouwe idder jaor 100.000 extra huzer, veural veur starters en seniore. Eder dörp en edere stadswiek ein sträötje d'r beej, die bereikbaar zien. Bouwe veur verbóndenheid veur samehang, gooj ónderlinge zörg. Weej verandere regels,zoedet woeëningcorporaties en gemeinschappelike initiatieve mier ruumte hebbe um op 'n socialere meneer te werke aan woeëne. Zoeë bouwe weej aan betaalbare huzer en betrokke gemeinschappe.
 5. Weej investere in ós jóngere as generatie van houp.
  't Is ós euvertuging det jónge minse de haop zien van ós land. Weej gluive det eder kind de gave en talente die het gekrege haet tot bleuj kin bringe. Weel wille ónderwies det werk aan breier óntwikkeling van jóngere en neet allein maar veur de economie. Weej legge ós neet neer beej de toename van zörge, mentale probleme en zelfmoord ónder jóngere. Sociale media waere verlich, minder verslavend én veiliger te zien veur de mentale gezóndheid van jóngere. Elders, lierare, schoeële en jeughölpverlieëners kriege mier steun, zoedet zeej 't verschil kinne blieve make in ’t laeve van jónge minse.
 6. Weej gaon veur goje zörg van het prille begin wies 't broze ind.
  Weej gluive in de waerde van 't laeve, van het prille begin wies 't broze ind. Weej investere in alternatieve veur 't aafbraeke van 'n zwangerschap en steune jónge
  moders. Weej gaon veur waerdig alder waere en gaon veur baetere alderezörg. Weej bouwe mier woeëninge veur aldere en veur femielies die veur zich wille zörge. D'r kómme mier verpleeghoesplekke. De gezóndheidszörg kump neet in hand van winstmakende mertpartieë, maar is veur idderein toegankelik en levert gooj kwaliteit, doeën beej de minse. Weej gaon de stried aan taege einzaamheid door miljoene te investere in haopvolle plekke in wieke,wao minse zich kinne taegekómme.
 7. Weej gaon veur sterke regio's.
  Weej zien d'r van euvertuug det Nederland pas ein moeëj land is as iddere regio sterk is. Weej stoppe mit de ónvruchbare taegestellinge tösse stad en platteland. De euverheid haet oug veur regionale verschille, koestert die en zörg veur een verbónde samelaeving door het hiele land. Investeringe en middele waere ierliker verdeild euver de regio's. Weej investere 2 miljard in sterke staej en dörpe, zoedet veurzieninge in gemeintes op piel gehalde kinne waere. D'r kump extra geld veur landelike gebiede, um te zörge veur behald van kleine schoeële, mier politie, baeter aopenbaar verveur en gooj zörg.
 8. Weej make de euverheid weer deensbaar.
  Weej gluive det de euverheid deensbaar mót zien aan de samelaeving en neet andersum. Weej versterke de betrouwbaarheid van de oetveuringsdeenste. Weej halde wette einfach en oetveurbaar.D'r kump mier ruumte veur het oeërdeil van vakminse,mier vertrouwe in de samelaeving en mier meugelikhede veur oplossinge op maot. Börgers mótte de euverheid baeter kinne bereike met vraoge um hulp. Weej versterke de democratische rechstaot. Weej doon ein veurstel veur 'n politiek die weer mier euver inhald en ideeën geit. Börgers kriege via ein constitutioneel hof 'n extra meugelikheid de euverheid aan eur gróndwettelike opdrach te halde. Zoeë werke weej aan 'n nieje verbóndenheid tösse börgers en euverheid.
 9. Weej staon op taege het ónrech van minsehandel en ónrech.
  Weej vinde het neet kinne det in ós land nog altied zoeë vuul minse in de greep zien van verschrikkelik groeët ónrech. Weej wille ein euverheid die ein voes mak taege 't kwaod en de stried aangeit taege ónrech. Weej doon alles waat meugelik is um 'n ind te make aan de moderne slavernie van minsehandel in de prostitutie. Weej gaon de stried aan taege de
  georganiseerde drugscriminaliteit en de drugscultuur, die geweld, oetbuiting en criminaliteit in stand hilt. D'r kómme strenge regels en fikse maotregele um dit in te damme. 't Verwoestende Nederlandse gokbeleid wuurt truuk gedreid en alle vorme van kansspelle waere verbaoje. Ós ideaal is 'n verslavingsvreje samelaeving.
 10. Weej kómme op veur minse in noeëd in de hiele waereld.
  Weej gluive det alle minse op de aerd nao Gods beeld zien geschape en det mak det we verbónde zien met het lot van minse boete ós landsgrenze. Nederland blief actief beejdrage levere aan vrede en rech in de waereld. Weej investere in óntwikkelingssamewerking um ermood en ónrecht te lief te gaon. Weej wille 'n ind make aan de Middellandse zieë as massagraaf. Nederland is gasvreej veur vluchtelinge en zien heej ruumhertig in. Aevel weej sloete ouk de ouge neet veur de probleme met beveurbeeld arbeidsmigratie. Weej werke aan Europese oplossinge um mier grip te kriege op migratie en te kómme tot 'n rechvaerdig beleid.

Liever de Nederlandse versie, zie onze plannen.  

Labels: ,