Programma

ChristenUnie Limburg staat voor christelijk-sociale politiek. We willen daarbij vrede zoeken en recht doen door de samenleving te dienen, onze vrijheid te delen en het leven te beschermen. 

Waardevol

In het verkiezingsprogramma en ook campagne staat het thema Waardevol centraal. Dit is een landelijk gekozen ChristenUnie thema maar krijgt in alle provincies een eigen invulling. ChristenUnie Limburg heeft in het verkiezingsprogramma gekozen voor drie speerpunten, namelijk waardevolle schepping, waardevol leven en waardevolle regio.  

We hebben gekozen voor waardevolle schepping omdat we het belangrijk vinden dat er op een goede manier met de natuur, Gods schepping, wordt omgaan. Het is onze taak om goed voor de aarde te zorgen. Waardevol leven laat in de volle breedte zien dat iedereen meetelt. Dan gaat het om waardig ouder worden, en ouderen die meetellen en meedoen. Maar ook om sterke gezinnen en kansen voor alle kinderen en jongeren. Er is voor waardevolle regio gekozen omdat we trots zijn op onze provincie en gaan voor een sterke provincie die aantrekkelijk is om in wonen en te werken.

Voor elk thema is aangegeven wat we belangrijk vinden en welke concrete punten daar voor ons bij horen. De uitwerking van die punten volgt op korte termijn. De input daarvoor wordt opgehaald tijdens de CU Limburg luistertour. De inbreng van burgers en ondernemers die tijdens de luistertour wordt opgehaald, nemen we mee op weg naar de verkiezingen. Benieuwd waar de luistertour naar toe gaat, of interesse om eens met de kandidaten van gedachten te wisselen? Neem contact met ons op (PS2019@limburg.christenunie.nl) of volg ons via sociale media (Twitter: @CULimburg , Instagram: christenunielimburg en Facebook: ChristenUnieLimburg). 

Waardevolle schepping

Limburg is een prachtige provincie met veel natuur. CU Limburg vindt het belangrijk dat er op een goede manier met de natuur, Gods schepping, wordt omgaan. Niet alleen voor onszelf, maar ook voor onze kinderen. Het is onze taak om goed voor de aarde te zorgen. De provincie moet samen met ondernemers en burgers werken aan een duurzame toekomst voor onze kinderen. CU Limburg wil in één generatie naar een schone energievoorziening.
Dit vertaalt zich in de volgende onderwerpen:

  • Biodiversiteit van levensbelang
  • Duurzame rentmeesters
  • Optimaal waterbeheer

Waardevol leven

We zijn als mensen geschapen om samen te leven. CU Limburg staat daarom voor een inclusieve samenleving waarin we omzien naar elkaar. Een samenleving waarin iedereen waardevol is en meetelt. Het gaat in die samenleving om sterke gezinnen en kansen voor alle kinderen en jongeren. Maar ook om waardig ouder worden. Meetellen betekent voor ons ook meedoen. Dat geldt voor jong en oud, betaald en onbetaald, in de steden en in de dorpen.
Dit vertaalt zich in de volgende onderwerpen:

  • Kansrijke jeugd
  • Waardig ouder worden
  • Kracht van gemeenschappen

Waardevolle regio

Iedereen moet de kans krijgen om te kunnen werken. Dat betekent dat er voldoende werkgelegenheid moet zijn en mogelijkheden om te ondernemen. Het houdt ook in dat mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk komen, jongeren een opleiding volgen waar vraag naar en ouderen niet werkloos thuis zitten. De mogelijkheid om over de grens te werken moet daarbij optimaal benut worden. CU Limburg wil investeren in toegankelijk schoon en zuinig vervoer, ook voor het woon-werkverkeer.
Dit vertaalt zich in de volgende onderwerpen:

  • Werk voor iedereen
  • Zinvol opleiden
  • Bereikbaarheid