Kandidatenlijst PS2019

1. Mw. F.C.T. van der Mooren (Francis)

Francis van der Mooren (1977) debuteert als ChristenUnie-lijsttrekker voor de verkiezingen van het Limburgs Parlement. Ze studeerde orthopedagogiek en promoveerde vervolgens in de gedrags- en maatschappijwetenschappen. Tegenwoordig werkt ze als onderzoeker binnen het sociale domein bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarnaast is ze bestuurder van de Vereniging Suringar (Primair Onderwijs) en vanuit die rol voorzitter van het dagelijks bestuur van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Maastricht en Heuvelland. Ze is een verbinder die met haar bestuurlijke ervaring, brede interesse en onderzoeksachtergrond niet zomaar iets aanneemt maar zorgvuldige afwegingen maakt.

“De ChristenUnie staat voor christelijk-sociale politiek. Iedereen telt mee en mag er zijn. En niet alleen nu, maar ook in de toekomst. Vanuit mijn eigen christelijke levensovertuiging wil ik het christelijk-sociale geluid ook in Limburg laten horen en me inzetten voor onze mooie provincie. Er samen voor zorgen dat iedereen blijft meetellen, Limburg een aantrekkelijke regio blijft om in te wonen en te werken, en er een duurzame toekomst is voor onze kinderen.”

2. Mw. I.A.W. Dijkstra-Verbeek (Ingeborg)

Ingeborg Dijkstra (1970) voelt zich letterlijk geroepen om zich voor de ChristenUnie in te gaan zetten. De laatste jaren was ze steeds meer overtuigd om haar christelijke stem in de politiek te laten horen. Daarbij beschikt ze over veel werkervaring in diverse landen en brede mensenkennis vanuit haar onderwijs- en opvoedingswerk als pedagoog. Ze heeft lef om in gesprek te gaan, en heeft in Limburg ervaren hoe de contacten buiten de vergaderzaal vaak de belangrijkste zijn.

“Zowel in mijn werk als privé ben ik graag bij mensen. Ik geloof dat iedereen waardevol is. Of je nu heel jong bent of al ouder: iedereen doet ertoe! Ik maak me sterk voor een samenleving waarin er plek is voor iedereen om zijn/haar talenten te ontdekken en te ontwikkelen. De ligging van Limburg biedt kansen om samen met onze buurlanden België en Duitsland te onderzoeken welke leer- en werkmogelijkheden er in de gehele Euregio zijn. Als kandidaat voor de Provinciale Staten zet ik me daar graag voor in.”

3. Dhr. J.A. van Groningen (Johan)

Johan van Groningen (1980) houdt van een constructieve kritische reflectie. Een eigenschap die uitstekend van pas komt bij de werkzaamheden in de politiek. Hij weet zijn ervaring in het sociale domein te gebruiken om te komen tot beleidsvoorstellen die gedragen worden vanuit de praktijk.

“Ik wil graag een bijdrage leveren aan de christelijk-sociale politiek. In een gepolariseerde samenleving is het belangrijk om de verbinding te zoeken en bruggen te bouwen. ChristenUnie Limburg staat voor een inclusieve samenleving, waarin we omzien naar elkaar. Juist voor kwetsbare doelgroepen moet extra aandacht zijn. Vanuit mijn achtergrond als maatschappelijk werker, zet ik me hier graag voor in.”

4. Dhr. M.J. Verkerk (Maarten)

Maarten Verkerk (1953) is filosoof en ethicus met een brede maatschappelijke interesse en ervaring. Als lid van de commissie-Schnabel leverde hij een belangrijke bijdrage aan de discussie rond medisch-ethische thema’s. Hij studeerde scheikunde in Utrecht en promoveerde in de technische wetenschappen. Later promoveerde hij op een tweede proefschrift op het grensgebied van de techniek, organisatiekunde en filosofie. Momenteel is hij bijzonder hoogleraar Christelijke wijsbegeerte aan de universiteit van Maastricht, Zelfstandig Consultant, en vierde op de kandidatenlijst voor de Eerste Kamerverkiezingen.

“Ik ben heel dankbaar en trots dat ik op deze manier de CU mag versterken!”

5. Dhr. B. Noordermeer (Benjamin)

Benjamin Noordermeer (1997) is student en tienerwerker in Maastricht. Als oud-bestuurder van een studentenvereniging komt hij veel in contact met jongeren. Vanuit zijn christelijke overtuiging denkt hij na over manieren om duurzame rentmeesters te zijn van deze wereld. Tegelijkertijd vind hij het belangrijk dat de vergroeningen op een sociale manier te worden doorgevoerd. Benjamin investeert in de ChristenUnie omdat hij er van overtuigd is dat de christelijke naastenliefde op bestuurlijk niveau een goede richting geeft aan beslissingen.

“Ieder mens is waardevol en heeft het recht om gezien te worden. Evenzo zijn de toekomstige generaties waardevol en hebben zij recht op een leefbare planeet. Ik wil staan en geloven in een samenleving waarin iedereen gezien wordt en we de schepping beschermen. Ook mogen we trots zijn de op waardevolle producten van het Limburgse land, en lokale ondernemers stimuleren om deze sterk op de markt te brengen. Voor deze zaken wil ik mij sterk maken als kandidaat voor de Provinciale Staten.”

6. Mw. P.M.C.I. Schonewille-Janssen (Pauline)

Was ooit verpleegkundige, werd docent Levensbeschouwing en religiewetenschapper; ze werkt nu als geestelijk verzorger in de verpleegzorg in het heuvelland. Binnen de parochie is ze actief als voorganger in o.a. de avondwake en in de catechese aan basisschoolleerlingen.

“Ik zie het als een uitdaging om het christelijk-sociale gedachtegoed van de ChristenUnie bekend te maken bij alle Limburgers, ook degenen met een katholieke achtergrond.”

7. Dhr. C.P. van Schayck (Onno)
Hoogleraar preventieve geneeskunde; Wetenschappelijk directeur landelijke Onderzoeksschool CaRe; Ereprofessor aan de medische faculteit van de Universiteit van Edinburgh. Kandidaat Eerste Kamer.

8. Dhr. P.E.A.F. Frissen (Pascal)

9. Dhr. D. Besjes (Dirk)

10. Dhr. J.T. de Haan (Jesse)

Ik ben Jesse de Haan en voorganger van Baptistengemeente Maastricht. We leven in een prachtige (krimp)regio, die in de Randstad meer aandacht verdient. Daarom fietste ik als kandidaat voor TK2017 van Maastricht naar Den Haag. Ik waardeer het hoopvol realisme van de ChristenUnie; gezinnen en ondernemingen kunnen bloeien als de overheid haar burgers beschermt en faciliteert.

11. Mw. S.W.J. van der Linden (Saskia)

12. Mw. C.A. van Langevelde (Charlotte)

13. Dhr. L. Tijssen (Bert)

14. Dhr. G.J.P. Kamps (Gertjan)
KNO-arts en voorzitter medische staf St. Jans Gasthuis in Weert.

15. Mw. M.L.J. Huth (Jacqueline)

16. Dhr. A.J. Duvekot (Arjen)

17. Mw. B.M.H.J. Heijnen (Barbara)

18. Dhr. H.W. Buddingh (Henk)

19. Dhr. F. Fahner (Ferdinand)

20. Dhr. A.J. Dammers (Antoine)

21. Dhr. P.F. Barendregt (Piet)

22. Dhr. W.H. Beurskens (Wim)

23. Dhr. M.I. van Belle (Meindert)
Tandarts te Meerssen.

24. Mw. S.A.T. Coert (Sarina)

25. Dhr. J. Oosterhuis (Pim)

26. Mw. H.P.M. Steegs-Maas (Delène)

Mijn naam is Delène Steegs. Ik ben 58 jaar en bijna 37 jaar getrouwd, heb 2 kinderen en 5 kleinkinderen. Momenteel werk ik 32 uur als projectmedewerker van een uitzendbureau en in mijn vrije tijd zet ik me in voor Stichting His Hope multiculturele huiskamer in Horst. Deze stichting heb ik met mijn dochter opgericht om mensen uit alle culturen bij elkaar te brengen met het motto samen voor elkaar als familie. Actieve inzet voor mantelzorg, doorbreken van eenzaamheid, bestrijding van armoede en motivering van jongeren. Daarnaast bezig met integratie van vluchtelingen en arbeidsmigranten. Als lid van de ChristenUnie wil ik me inzetten voor actieve Christelijke politiek in Limburg.

27. Dhr. J.P.G. Janssen (Jan)

28. Dhr. B.P. van der Wal (Pieter)

Pieter van der Wal is werkzaam als chemicus in de Medical Device-industrie, een groeiende sector in Limburg. Hij heeft scheikunde gestudeerd in Groningen en heeft vervolgens promotieonderzoek gedaan aan zelfreinigende oppervlakten aan de universiteiten van Groningen en Cambridge. Voor hij in Venlo kwam wonen, woonde hij drie jaar in Noordwijk alwaar hij actief was in de steunfractie en het bestuur van de lokale afdeling van de ChristenUnie.

29. Mw. I. de Wolff-Klapwijk (Ingeborg)

30. Dhr. M.M. Dijk (Marc)

31. Dhr. J. Bosch (Jan)

32. Dhr. J.H. Vegter (Dick)

33. Dhr. K. Koelewijn (Klaas)
Managementconsultant en onderwijsbestuurder. Lijsttrekker voor de ChristenUnie Limburg in 2007.