Debat en opinie – Jaarverslag ChristenUnie Limburg 2011 – 2012

wijndonderdag 31 januari 2013

Na de verkiezingen voor de Provinciale Staten in 2011 staat onze kiesvereniging voor de vraag hoe verder te gaan. Gezien de landelijke trend van de partij lijkt het voorlopig erg moeilijk om in Limburg door te breken. Het bestuur zet daarom de lijn uit om de gerichtheid op het behalen van zetels voorlopig in de ijskast te zetten, en meer op debat en opinievorming te focussen. Daarvoor worden dan enkele discussieavonden per jaar belegd. De eerste is tijdens de ledenvergadering van november 2011. Die avond wordt er enthousiast gedebatteerd over drugsbeleid en koopzondagen.

Een werkgroep gaat daarna aan de slag om meer van deze avonden te organiseren. In mei is de eerste debatavond van 2012: Tweede Kamerlid Esmé Wiegman komt dan speciaal naar Limburg om met ons over zorg en marktwerking te discussiëren. De tweede debatavond is in september, en gaat in het kader van de tussentijdse Tweede Kamerverkiezingen over de overheidsfinanciën. Tweede Kamerlid, politiek talent van het jaar, en financieel specialist Carola Schouten is hierbij onze gast in het sfeervolle Mariapark in Sittard. Op de levendige debatavonden zijn steeds ongeveer 20 personen aanwezig.

In 2011 daalde het aantal leden met 8 van 142 naar 134 (-5,6%). Ook in 2012 daalde het aantal leden fors met 22 naar 112 leden (-16,4%). Begin 2010 had de ChristenUnie Limburg nog een recordaantal leden van 154; ten opzichte daarvan is het ledenaantal dus gedaald met ruim 27 procent. Met name financiële redenen en het beleid of de standpunten van de ChristenUnie worden genoemd als reden om het lidmaatschap op te zeggen.

In de zomer van 2012 zijn de Tweede Kamerverkiezingen en de kiesvereniging draagt daaraan bij met een provinciaal campagneteam. Met name de verspreiding van verkiezingsposters en folders wordt aangepakt. Ook de gecombineerde campagne- en discussieavondavond wordt breed bekend gemaakt. Enkele gasten hebben zich deze avond daadwerkelijk door Carola laten overtuigen om de ChristenUnie te steunen. Ondanks dat gaat de ChristenUnie in Limburg weer iets achteruit ten opzichte van de vorige Kamerverkiezingen. Ten opzichte van de Statenverkiezingen is er wel lichte groei te zien.

Het dagelijks bestuur van de kiesvereniging wil intussen een stapje terug doen. Bestuurslid Henk Buddingh is bereid om de kar te gaan trekken. Daarnaast zijn Ferdinand Fahner en Antoine Dammers beschikbaar om in het bestuur zitting te gaan nemen. Zij draaiden daarom al langer mee met het bestuur. Vanuit de werkgroep voor de debatavonden en het campagneteam heeft ook Saskia van der Linden zich regelmatig bij het bestuur aangesloten en ook zij is bereid om het bestuur structureel te gaan versterken.

 

Maastricht, januari 2013,

Namens het bestuur van de ChristenUnie Limburg,

Reinder Lok, secretaris

Labels

« Terug

Archief > 2013

Geen berichten gevonden