Verkiezingsdebat Stichting Geen Grens

debat2.jpegmaandag 21 januari 2019

Dat de verkiezingen voor de Provinciale Staten steeds dichterbij komen blijkt: de Stichting Geen Grens had op 19 januari 2019 de primeur met het eerste verkiezingsdebat. Dit debat was getiteld 'Limburg(ers) over de grens: kansen benutten'.

Na een bijdrage van Jan Peumans uit Vlaanderen en Dietmar Brockes uit Duitsland vonden drie inhoudelijke rondes plaats, namelijk 1. buurtalen en onderwijs, 2. openbaar vervoer en 3. wonen en werken in de euregio.

Onze lijsttrekker voor CU Limburg Francis van der Mooren mocht aanschuiven in de eerste ronde, die over buurtalen en onderwijs. Als CU Limburg vinden we het zeker van belang dat kinderen elkaars taal spreken, en dan in de brede zin van het woord. Dus niet alleen letterlijk elkaars taal, maar ook het kennen van elkaars cultuur en gewoontes. Dat kan op allerlei manieren, bijvoorbeeld door uitwisselingen of gezamenlijke sportactiviteiten. We vinden niet dat het verplicht moet worden gesteld dat basisscholen Duits en Frans moeten aanbieden. Meer hierover binnenkort in ons verkiezingsprogramma. In ons verkiezingsprogramma is ook opgenomen dat we willen stimuleren dat mbo en hbo studenten tijdens hun studie zich oriënteren op werk over de grens en dat er diploma-erkenning om het werken over de grens daadwerkelijk te kunnen realiseren.

Labels

« Terug